Декларация за информираност относно политиките

Декларирам, че се запознах и разбрах предоставената ми информация относно политиката за защитата и обработката на личните данни на ДОМО ЕСТЕТИКО ЕАД при което заявявам, че съм наясно със следното:

  • с целите, във връзка с които предоставям личните си данни;
  • категориите лични данни, които се събират и основанията за събирането им;
  • срокът, за който ще се съхраняват личните ми данни, съответно начина, по който този срок се определя;
  • лицата, които могат да бъдат получатели на тези данни;
  • правата, които имам по отношение на личните си данни, които ДОМО ЕСТЕТИКО ЕАД обработва;
  • правото ми да оттегля съгласието си, въз основа на което са събрани личните ми данни, както и с възможните последици от това оттегляне или първоначалния отказ да ги предоставя;
  • практиката на ДОМО ЕСТЕТИКО ЕАД относно автоматизираното вземане на решения, основания изцяло на автоматизирано обработване на личните ми данни, включително профилиране;
  • правото ми на жалба до Комисията за защита на личните данни.