„Домо Естетико” ЕАД е българска компания за зелени технологии. Нашата дейност е насочена към развитие и разпространение на продукти, които спомагат за опазването на околната среда. Едно от направленията, в които „Домо Естетико” ЕАД насочва усилията и ресурсите си е разработване и налагане на пазара на Алтернативни източници на светлина с марка REALUX.  Всички продукти REALUX са проектирани и разработени така, че да бъдат максимално практични и универсално приложими, като се изхожда от два основни критерия – енергоспестяване и грижа за околната среда.
 • REALUX е регистрирана на 27.06.2003, като търговска марка за производство и разпространение на качествени и разнообразни източници на светлина за бита и промишлеността.
 • За кратко време марката печели клиенти както в България, така и в Гърция, Полша, Румъния, Украйна, Сърбия, Македония и други.
 • През 1996 година отварят първите ни офиси извън страната в Украйна –  Киев и Харков
 • През 2006 година започва да функционира и офисът ни в Румъния, Букурещ
 • 2009 година – офис Полша
 • 2011 година – първи официален представител в Германия
 • 2013 година – представителство в Гърция
 • 2015 година – представителство във Франция
 • Към началото на 2017г имаме установени търговски отношения с повечето страни в ЕС

Към днешна дата разполагаме с:

 • Богат асортимент от лампи, покриващи всички нормативни изисквания в областта и задоволяващи нуждите на потребителите.
 • Осъществяваме постоянен технически контрол на качеството, чрез ТЕСТ МАШИНА разположена в базата ни в Драгоман, където се осъществяват контролни тестове на всички продукти, които предлагаме на българските и чуждестранните пазари.
 • Две години гаранция на компактно-флуоресцентни лами и LED лампи.
 • Собствена складова база в София и в Драгоман с обща площ 20 000 m2
 • Модерни офиси
 • Складовите наличности се управляват от единна складова програма, която контролира бързото и ефективното доставките, поръчките и следи за поддържането на оптимални количества и асортимент на всички продукти.
 • Собствен авто-парк.
 • Екип от квалифицирани специалисти, с познания в различни области.
 • Развита дистрибуторска мрежа в страната и чужбина.

Продуктовата политика е насочена към  развитие на асортимент, който да задоволи нуждите от осветление в различни пазарни сегменти както в областта на бита, така и в сферата на промишлеността. От началото на 2009 година, добавихме към продуктовата си гама LED (light-emitting diode) осветление с марка REALUX.  През годините технологията се развива с бързи темпове и днес LED се използва в почти всяка технология, включително и в лампите за дома. Предимствата на LED лампите, спрямо традиционните източници на светлина са в различни направления, – ефективност и енергоспестяве, дълъг живот, контрол върху фокуса, отлично качество на цвета, без премигване, мигновен старт, без ултравиолетови лъчи, не съдържат живак, напълно рециклируеми, по голяма електро безопасност, устойчиви на вибрации, устойчиви при ниски температури, малки размери, екологично производство …

Нашите клиенти са и наши дългогодишни партньори. За нас  е изключително важно да се вслушваме активно в мнението на нашите клиенти и партньори и да развиваме марката REALUX, според техните изисквания и потребности. Нашата крайна цел е да Ви предоставим възможно най-добрия продукт и да бъдем водеща компания в отрасъла по отношение на посрещане на нуждите и очакванията на нашите клиенти. Благодарим Ви за ползотворното сътрудничество!